Общи условия

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, САЙТЪТ WWW.CELLPHONE-BULGARIA.COM СЕ СТРЕМИ ВИНАГИ ДА ЗАДОВОЛЯВА ВАШИТЕ НУЖДИ И ДА ПРЕДЛАГА НАЙ-КОНКУРЕНТНИТЕ ЦЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНО НАЙ-КАЧЕСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

Закупувайки стока от сайта, Вие декларирате че сте съгласни с условията за закпуване и гаранционно обслужване на продукти на фирма Селфон България ООД, описани по-долу.

Моля запознайте се с условията преди да се съгласите с тях.

Фирма Селфон България ООД предлага широка гама от продукти, за някои от които могат да важат допълнителни гаранционни условия, които не са включени в Общите условия. За тях важат законово приетите в РБ гаранционни условия за стоки и продукти. Моля уверете се, че сте се запознали напълно с гаранционните изисквания за връщане и сервизно обслужване на продуктите които закупувате.

Допълнителна информация за продуктите можете да получите на телефон: +359 878 90 11 21, e-mail: info@cellphone-bulgaria.com.
Фирма Селфон България ООД гарантира поверителността на Вашите лични данни съгласно ЗЗЛД. Потребителите носят отговорност да не предоставят на чужди лица личните си данни предоставени в сайта (пароли, потребителски номера и лична информация).
Комуникацията със служителите на Селфон България ООД се осъществява посредством телефонните номера или имейла предоставени по-горе. Всяка комуникация се записва с цел подобряването на обслужването. Съгласявайки се с тези условия, Вие сте съгласни че записаната комуникация се равнява на официален документ, неподлежащ на съмнение.
Фирма Селфон България ООД държи всички права върху информацията, функционалността и дизайна на сайта cellphone-bulgaria.com съгласно чл. 2 и чл. 14 от ЗАПСП.


УСЛОВИЯ ЗА ГАРАНЦИОННО ПОДДЪРЖАНЕ

1.Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния срок стоката покаже дефект поради некачествени материали или неправилна изработка. Всички дефекти през този период се отстраняват безплатно от упълномощени сервизи. Дефектните резервни части се явяват собственост на Селфон България ООД и не подлежат на връщане.

2.Гаранцията е валидна на територията на Република България. Гаранционното поддържане може да бъде отказано в следните случаи:
- когато гаранционният номер на изделието е нечетим, изменен или не съответства на указаното в гаранционната карта;
- при наличие на механични повреди или повреди на защитни пломби, лепенки и др.; - при повреди, възникнали в резултат на включване на външни устройства или монтаж на разширителни платки, допълнителни модули и т.н.;
- при повреди, предизвикани от стихийни бедствия (пожар, наводнение, буря, земетресение и др.);
- при неправилно включване в електрическата мрежа, експлоатация при нестабилно напрежение (отклонение на честотата от номиналната с повече от 0,5%, на напрежението с повече от 10%), отсъстващо (или изпълнено с отклонения от стандарта) заземяване;
- при използване на изделието не по предназначение, неизпълнение на приложената към изделието инструкция по експлоатация и всяка друга небрежна или неправилна работа с изделието;
- при разглобяване, ремонт или модернизация на изделието от неупълномощени за това лица;
- при повреди, предизвикани от въздействието или проникването във вътрешността на насекоми, животни, течност, прах, цигарен дим и пр.;
- при неправилно (некоректно) инсталиране на софтуер;
- при използването на нелицензиран софтуер;
- при повреди, предизвикани от действието на вирусни програми;
- при следи от умишлено въздействие върху устройството с цел нанасяне на щети от потребителя или други лица.
- В случай че клиент желае да върне получен продукт, може да се възползва от това право в срок от 14 /четиринадесет/ работни дни от датата на покупка. Задължително условие е закупените продукти да са в изряден търговски вид, в оригиналната си опаковка, придружени с всички документи и аксесоари, с които са били получени и без следи от употреба и при спазване на условията по чл.55 от ЗЗП.
-При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстановим заплатената от Вас стойност на стоката, съгласно чл.55 от ЗЗП, считано от датата, на която Вие като потребители сте упражнили правото си на откааз. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от потребителя за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 7 работни дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. При получаване на пратката трябва да проверите съдържанието на пакета за съответствия на стоката със заявката. При нарушения във външния вид на стоката възникнали при транспорта, трябва да се обърнете към куриера за протокол за увредена пратка. Уважаеми клиенти, за да се възползвате от Гаранцията пазете опаковките, документите и аксесоарите на закупените от нас продукти. Гаранциите, установени със закон и тази от производителя важат независимо от горните условия!


3.Транспортните разходи при обслужване на гаранцията са за сметка на клиента.

4.Повредата на стоката в рамките на гаранцонния срок не е автоматично основание за подмяна. Срокът за извършване на ремонта, варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части, като максимален срок за това е 30 дни. Няма законово предписание за допустим брой ремонти, които да налагат замяна на стока.

5.Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката, а при лизинг-от датата на получаване на стоката.

8.Съгласно чл.112-115 и чл. 119, независимо от Търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока по ЗЗП.

СЕЛФОН БЪЛГАРИЯ ООД
CELLPHONE BULGARIA LTD.
гр.София
бул.Константин Величков №3
Тел: за контакт с сайта: +359 878 90 11 21
Сервиз: 0878 359 041